Creation: Free Design

OVA Ondernemersverening Kaag en Braassem

De OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem is opgericht in september 1987 als Ondernemers Vereniging Alkemade. In de wandelgangen werd al snel gesproken over ‘de OVA’. De ondernemersvereniging wilde de inmiddels tot eigennaam uitgegroeide naam handhaven na de fusie van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude. Gekozen werd voor de naam: OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem.

De belangrijkste doelen van de OVA Ondernemersvereniging Kaag en Braassem:
Het bevorderen van contact tussen ondernemers in en rond Kaag en Braassem. Hiertoe organiseert de OVA door het jaar heen regelmatig afwisselende bijeenkomsten (zie Bijeenkomsten).
 Opkomen voor de economische en maatschappelijke belangen van de ondernemers uit onze regio. Het OVA-bestuur overlegt regelmatig met het gemeentebestuur, politieke partijen en andere instanties, zoals het Economisch Overleg Platform (zie Activiteiten). Ook is er contact met andere ondernemersverenigingen in de regio; alles in het kader van informatie-uitwisseling.

Activiteiten

De OVA zet zich in voor verschillende activiteiten – onder meer op het gebied van economie, arbeid, zorg en veiligheid.

Lees meer...

Bijeenkomsten

De OVA organiseert door het jaar heen regelmatig afwisselende voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. De ene keer is er een lezing over een – actueel - thema, de andere keer wordt er een interessant bedrijfsbezoek georganiseerd op een al dan niet bijzondere locatie. Af en toe wordt er ook gekozen voor pure ontspanning.

Lees meer...

Bestuur

Het bestuur van de OVA bestaat uit verschillende ondernemers, die verschillende disciplines vertegenwoordigen: onder meer uit de tuinbouw, recreatie, detailhandel en media/communicatie; en van ondernemers met vele medewerkers tot zzp’er.

Lees meer...

Lidmaatschap

Om OVA-lid te worden, moet u als ondernemer – onder welke rechtsvorm dan ook - gevestigd zijn in of in de naaste omgeving van de gemeente Kaag en Braassem. Óf op grond van uw leidende functie in een aldaar gevestigde onderneming maatschappelijk met een ondernemer gelijk kunnen worden gesteld.

Wilt u zich opgeven als lid klik dan hier